מופע סיום חוגי הילדים 2017

‹ חזור לגלריה
1498987286-2jpgpic_selffilestock/img/thumbnail_1498987286-2.jpgfilestock/img/resized_1498987286-2.jpgArray ( [0] => Array ( [id] => 1498987286-2 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987286-2.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987286-2.jpg ) [1] => Array ( [id] => 1498987286-6 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987286-6.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987286-6.jpg ) [2] => Array ( [id] => 1498987286-99 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987286-99.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987286-99.jpg ) [3] => Array ( [id] => 1498987287-41 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987287-41.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987287-41.jpg ) [4] => Array ( [id] => 1498987287-81 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987287-81.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987287-81.jpg ) [5] => Array ( [id] => 1498987288-24 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987288-24.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987288-24.jpg ) [6] => Array ( [id] => 1498987288-63 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987288-63.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987288-63.jpg ) [7] => Array ( [id] => 1498987289-03 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987289-03.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987289-03.jpg ) [8] => Array ( [id] => 1498987289-45 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987289-45.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987289-45.jpg ) [9] => Array ( [id] => 1498987289-86 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987289-86.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987289-86.jpg ) [10] => Array ( [id] => 1498987290-27 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987290-27.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987290-27.jpg ) [11] => Array ( [id] => 1498987290-67 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987290-67.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987290-67.jpg ) [12] => Array ( [id] => 1498987291-09 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987291-09.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987291-09.jpg ) [13] => Array ( [id] => 1498987291-5 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987291-5.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987291-5.jpg ) [14] => Array ( [id] => 1498987291-9 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987291-9.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987291-9.jpg ) [15] => Array ( [id] => 1498987292-31 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987292-31.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987292-31.jpg ) [16] => Array ( [id] => 1498987292-72 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987292-72.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987292-72.jpg ) [17] => Array ( [id] => 1498987293-14 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987293-14.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987293-14.jpg ) [18] => Array ( [id] => 1498987293-55 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987293-55.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987293-55.jpg ) [19] => Array ( [id] => 1498987293-97 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987293-97.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987293-97.jpg ) [20] => Array ( [id] => 1498987294-38 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987294-38.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987294-38.jpg ) [21] => Array ( [id] => 1498987294-81 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987294-81.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987294-81.jpg ) [22] => Array ( [id] => 1498987295-22 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987295-22.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987295-22.jpg ) [23] => Array ( [id] => 1498987295-62 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987295-62.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987295-62.jpg ) [24] => Array ( [id] => 1498987296-02 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987296-02.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987296-02.jpg ) [25] => Array ( [id] => 1498987296-42 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987296-42.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987296-42.jpg ) [26] => Array ( [id] => 1498987296-83 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987296-83.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987296-83.jpg ) [27] => Array ( [id] => 1498987297-25 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987297-25.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987297-25.jpg ) [28] => Array ( [id] => 1498987297-67 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987297-67.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987297-67.jpg ) [29] => Array ( [id] => 1498987298-07 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987298-07.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987298-07.jpg ) [30] => Array ( [id] => 1498987298-48 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987298-48.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987298-48.jpg ) [31] => Array ( [id] => 1498987298-88 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987298-88.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987298-88.jpg ) [32] => Array ( [id] => 1498987299-28 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987299-28.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987299-28.jpg ) [33] => Array ( [id] => 1498987299-74 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987299-74.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987299-74.jpg ) [34] => Array ( [id] => 1498987300-15 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987300-15.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987300-15.jpg ) [35] => Array ( [id] => 1498987300-54 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987300-54.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987300-54.jpg ) [36] => Array ( [id] => 1498987300-99 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987300-99.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987300-99.jpg ) [37] => Array ( [id] => 1498987301-39 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987301-39.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987301-39.jpg ) [38] => Array ( [id] => 1498987301-79 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987301-79.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987301-79.jpg ) [39] => Array ( [id] => 1498987302-19 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987302-19.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987302-19.jpg ) [40] => Array ( [id] => 1498987302-6 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987302-6.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987302-6.jpg ) [41] => Array ( [id] => 1498987303 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987303.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987303.jpg ) [42] => Array ( [id] => 1498987303-39 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987303-39.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987303-39.jpg ) [43] => Array ( [id] => 1498987303-79 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987303-79.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987303-79.jpg ) [44] => Array ( [id] => 1498987304-19 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987304-19.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987304-19.jpg ) [45] => Array ( [id] => 1498987304-6 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987304-6.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987304-6.jpg ) [46] => Array ( [id] => 1498987305 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987305.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987305.jpg ) [47] => Array ( [id] => 1498987305-41 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987305-41.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987305-41.jpg ) [48] => Array ( [id] => 1498987305-82 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987305-82.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987305-82.jpg ) [49] => Array ( [id] => 1498987306-23 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987306-23.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987306-23.jpg ) [50] => Array ( [id] => 1498987306-64 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987306-64.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987306-64.jpg ) [51] => Array ( [id] => 1498987307-05 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987307-05.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987307-05.jpg ) [52] => Array ( [id] => 1498987307-44 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987307-44.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987307-44.jpg ) [53] => Array ( [id] => 1498987307-87 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987307-87.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987307-87.jpg ) [54] => Array ( [id] => 1498987308-28 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987308-28.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987308-28.jpg ) [55] => Array ( [id] => 1498987308-69 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987308-69.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987308-69.jpg ) [56] => Array ( [id] => 1498987309-1 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987309-1.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987309-1.jpg ) [57] => Array ( [id] => 1498987309-54 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987309-54.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987309-54.jpg ) [58] => Array ( [id] => 1498987309-94 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987309-94.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987309-94.jpg ) [59] => Array ( [id] => 1498987310-35 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987310-35.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987310-35.jpg ) [60] => Array ( [id] => 1498987310-76 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987310-76.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987310-76.jpg ) [61] => Array ( [id] => 1498987311-18 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987311-18.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987311-18.jpg ) [62] => Array ( [id] => 1498987311-59 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987311-59.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987311-59.jpg ) [63] => Array ( [id] => 1498987311-99 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987311-99.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987311-99.jpg ) [64] => Array ( [id] => 1498987312-41 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987312-41.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987312-41.jpg ) [65] => Array ( [id] => 1498987312-83 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987312-83.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987312-83.jpg ) [66] => Array ( [id] => 1498987313-23 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987313-23.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987313-23.jpg ) [67] => Array ( [id] => 1498987313-66 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987313-66.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987313-66.jpg ) [68] => Array ( [id] => 1498987314-07 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987314-07.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987314-07.jpg ) [69] => Array ( [id] => 1498987314-49 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987314-49.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987314-49.jpg ) [70] => Array ( [id] => 1498987314-91 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987314-91.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987314-91.jpg ) [71] => Array ( [id] => 1498987315-33 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987315-33.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987315-33.jpg ) [72] => Array ( [id] => 1498987315-75 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987315-75.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987315-75.jpg ) [73] => Array ( [id] => 1498987316-15 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987316-15.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987316-15.jpg ) [74] => Array ( [id] => 1498987316-55 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987316-55.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987316-55.jpg ) [75] => Array ( [id] => 1498987316-97 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987316-97.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987316-97.jpg ) [76] => Array ( [id] => 1498987317-4 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987317-4.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987317-4.jpg ) [77] => Array ( [id] => 1498987317-8 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987317-8.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987317-8.jpg ) [78] => Array ( [id] => 1498987318-2 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987318-2.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987318-2.jpg ) [79] => Array ( [id] => 1498987318-65 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987318-65.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987318-65.jpg ) [80] => Array ( [id] => 1498987319-04 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987319-04.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987319-04.jpg ) [81] => Array ( [id] => 1498987319-44 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987319-44.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987319-44.jpg ) [82] => Array ( [id] => 1498987319-85 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987319-85.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987319-85.jpg ) [83] => Array ( [id] => 1498987320-26 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987320-26.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987320-26.jpg ) [84] => Array ( [id] => 1498987320-67 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987320-67.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987320-67.jpg ) [85] => Array ( [id] => 1498987321-07 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987321-07.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987321-07.jpg ) [86] => Array ( [id] => 1498987321-5 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987321-5.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987321-5.jpg ) [87] => Array ( [id] => 1498987321-95 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987321-95.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987321-95.jpg ) [88] => Array ( [id] => 1498987322-36 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498987322-36.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498987322-36.jpg ) ) Array
הצטרפו אלינו facebook