אירוע פתיחת עונת הקיץ 2017

‹ חזור לגלריה
1498511345-63jpgpic_selffilestock/img/thumbnail_1498511345-63.jpgfilestock/img/resized_1498511345-63.jpgArray ( [0] => Array ( [id] => 1498511345-63 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511345-63.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511345-63.jpg ) [1] => Array ( [id] => 1498511346-81 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511346-81.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511346-81.jpg ) [2] => Array ( [id] => 1498511347-32 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511347-32.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511347-32.jpg ) [3] => Array ( [id] => 1498511347-8 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511347-8.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511347-8.jpg ) [4] => Array ( [id] => 1498511348-28 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511348-28.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511348-28.jpg ) [5] => Array ( [id] => 1498511348-74 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511348-74.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511348-74.jpg ) [6] => Array ( [id] => 1498511349-22 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511349-22.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511349-22.jpg ) [7] => Array ( [id] => 1498511349-68 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511349-68.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511349-68.jpg ) [8] => Array ( [id] => 1498511350-84 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511350-84.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511350-84.jpg ) [9] => Array ( [id] => 1498511351-31 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511351-31.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511351-31.jpg ) [10] => Array ( [id] => 1498511351-77 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511351-77.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511351-77.jpg ) [11] => Array ( [id] => 1498511352-92 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511352-92.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511352-92.jpg ) [12] => Array ( [id] => 1498511353-39 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511353-39.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511353-39.jpg ) [13] => Array ( [id] => 1498511354-22 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511354-22.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511354-22.jpg ) [14] => Array ( [id] => 1498511356-19 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511356-19.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511356-19.jpg ) [15] => Array ( [id] => 1498511356-65 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511356-65.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511356-65.jpg ) [16] => Array ( [id] => 1498511357-13 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511357-13.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511357-13.jpg ) [17] => Array ( [id] => 1498511357-61 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511357-61.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511357-61.jpg ) [18] => Array ( [id] => 1498511358-1 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511358-1.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511358-1.jpg ) [19] => Array ( [id] => 1498511359-2 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511359-2.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511359-2.jpg ) [20] => Array ( [id] => 1498511359-87 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511359-87.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511359-87.jpg ) [21] => Array ( [id] => 1498511360-34 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511360-34.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511360-34.jpg ) [22] => Array ( [id] => 1498511360-91 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511360-91.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511360-91.jpg ) [23] => Array ( [id] => 1498511361-38 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511361-38.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511361-38.jpg ) [24] => Array ( [id] => 1498511363-05 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511363-05.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511363-05.jpg ) [25] => Array ( [id] => 1498511363-89 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511363-89.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511363-89.jpg ) [26] => Array ( [id] => 1498511364-36 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511364-36.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511364-36.jpg ) [27] => Array ( [id] => 1498511364-83 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511364-83.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511364-83.jpg ) [28] => Array ( [id] => 1498511365-3 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511365-3.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511365-3.jpg ) [29] => Array ( [id] => 1498511365-8 [ftype] => jpg [type] => pic [title] => [desc] => [link] => [target] => _self [thumb] => filestock/img/thumbnail_1498511365-8.jpg [resized] => filestock/img/resized_1498511365-8.jpg ) ) Array
הצטרפו אלינו facebook